මානූෂීය මෙහෙයුම අවසන් කළ කරන්නාගොඩට සහ රොෂාන් ගුණතිලකටත් “මාර්ෂල්” තනතුරු

0
160

LTTE යට එරෙහි යුද්ධය අවසන් කළ අවස්ථාවේදී සේවයේ යෙදී සිටි නාවික හමුදාපති අද්මිරාල් වසන්ත. කරන්නාගොඩ ‘ඇඞ්මිරල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට්’ නිලයට උසස් කිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා. ඒ වනවිට සේවයේ යෙදී සිටි ගුවන් හමුදාපති එයාර් චීෆ් මාර්ෂල් රොෂාන් ගුණතිලක ‘මාර්ෂල් ඔෆ් දි එයාර් ෆෝස්’ නිලයට උසස් කිරීමට ද යෝජිතයි.

මීට අදාළ මූලික කටයුතු මේ වනවිටත් සිදු කෙරෙමින් ඇතැයිද මාධ්‍ය වෙත වාර්තා වුණා.

නාවික හමුදාවේ ‘ඇඞ්මිරල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට්’ සහ ගුවන් හමුදාවේ ‘මාර්ෂල් ඔෆ් දි එයාර් ෆෝස්’ යන නිලයන් යුද හමුදාවේ ‘‘ෆීල්ඞ් මාර්ෂල්’’ යන නිලයට සමාන වනවා.