බම්බලපිටියේදී දුම්රියේ ගැටුන විදේශිකයා

0
170

පසුගිය දා සවස බම්බලපිටියේදී දුම්රිය මාර්ගය හරහා අපරීක්ෂාකාරීව ගමන්ගත් විදේශිකයෙකු දුම්රියේ ගැටෙන අයුරු අසල සිටි අයෙකුගේ ජංගම දුරකථනයේ සටහන්වී ඇත.

විදේශීකයන් බොහෝ පිරිසක් ගැවසෙන මෙම වැල්ලවත්ත , බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ මෙවැනි සිදුවීම් කීහිපයක් පසුගිය වසර කීපය තුලදීම සිදුවී ඇති අතර, මෙවැනි අනතුරු බොහෝ දෙනෙකුගේ අපරීක්ෂාකාරීත්වය මත සිදුවී ඇති බව පොලිසිය පවසයි.