කොකේන් වාර්තාව අගමැති අතට

0
171

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් කොකේන් භාවිත කරන බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කළ කමිටුවේ වාර්තාව ඊයේ(25) අග්‍රාමාත්‍යවරයාට වෙත බාර දී තිබේ.

අදාළ වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට වෙත බාරදුන් බව සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.

අදාළ ප්‍රකාශය පිළිබඳ විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී කමිටුවක් පත් කරනු ලැබුවේය.

ඒ අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතා පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ ඔහු විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳ එම කමිටුව හමුවේ ප්‍රකාශයක් ලබා දුන්නේය.

මේ අතර එම වාර්තාවේ පිටපතක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ද බාර දීමට කටයුතු කරන බව සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා සඳහන් කළේය.