මන්නාරම් සූමූහ මිණිවලේ කැනීම් වල ඇමරිකාවේ වාර්තාව 14 වනදාට

0
76

මන්නාරම සමූහ මිණි වලේ සිදු කරන ලද කැනීම් වලදී අද (11) වනවිට මිනිස් සිරුරු 315ක් හමු වී ඇති බවටත් සිරුරු සම්බන්ධයෙන් වන කාල නිර්ණය වාර්තාව ඇමරිකාවෙන් ලබන 14 වනදා බලාපොරොත්තු විය හැකි බවට සමූහ මිණිවල සම්බන්ධයෙන් කැනීම් සිදුකරන විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරි ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැවසීය.

අද (11) දින මන්නාරම් සමූහ මිනිස් වලේ කැනීම් කටයුතු 142 වන දිනට සිදුවන අතර හමු වූ මිනිස් සිරුරු 315 න් මිනිස් සිරුරු 307ක කට අයත් අස්ථි කොටස් මේ වනවිට ගොඩගෙන එම අස්ථි මන්නාරම් මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ තැන්පත් කොට ඇති අතර ඒ අතර කුඩා ළමුන්ගේ බවට සැකකෙරෙන ඇටසැකිලි 26ක් ඇති බවට වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටියේය.

ඇමරිකාවට යවන ලද අස්ථි සාම්ඵලයන්හි කාල නිර්ණ වාර්ථාව ලබා දීමට වැඩකරන දවස් 14 ක කාලයක් ඇමරිකාවේ ෆොරීඩාහි පිහිටි රසායනාගාර විශේෂඥයින් ඉල්ලා ඇති අතර එම කාලය අනුව පෙබරවාරි 14 වනදා පමණ කාල නිර්ණ වාර්තාව ලැබෙනු ඇති බවටත් අදාළ වාර්තාව තමන්ට ලැබුණු විගස මන්නාරම් මහෙස්ත්‍රාත් වරයා වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගන්නා බවටද අධිකරණ වෛද්‍ය ශමින්ද රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.