ග්‍රාම සේවා සහතික සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාගේ අත්සන අවශ්‍ය නෑ

0
61

පදිංචිය සහතික කිරිම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරිවරයා විසින් ලබා දෙනු ලබන සහතිකය. මින් ඉදිරියට ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරයා විසින් සහතික කිරිමක් සිදු නොකළ යුතු බව රාජ්‍ය කළමනාකරණ හා ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ අදාල පදිංචි කිරිම සනාථ කිරිම සඳහා ලබා දෙන සහතිකය ග්‍රාම නිලධාරිවරයා පමණක් සහතික කිරිම ප්‍රමාණවත් වන බවයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් ලසන්ත අලගියවන්න රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ, ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි මෙය සිදු කළ බවයි.

ඒ අනුව ජනතාවට රාජ්‍ය සේවය පහසුවෙන් කර ගත හැකි ආකාරයට ගත් එක් පියවරක් ලෙස මෙය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාවට නංවා ඇතැයි ද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී පැවසීය.

පදිංචිය තහවුරු කරන මෙම ලියවිල්ල සනාත කර ගැනීමට ග්‍රාම සේවක විසින් ලබා දීමෙන් අනතුරව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා වෙත යා යුතු බවත් මෙයින් ජනතාවට විශාල අපහසුතාවයක් ඇති වෙන බවත් පැවසු අමාත්‍යවරයා, ඒ අනුව මේ සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇති බවත් කියා සිටියේය.

ඒ අනුව පදිංචි සහතිකය ග්‍රාම සේවකයින්ට නිකුත් කළ හැකි අතර එය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් අනු අත්සන් තැබීම අනවශ්‍ය බවත් ඒ අනුව ග්‍රාමසේවක සහතිකය පමණක් පිළිගන්නා බවත් එම චක්‍රලේඛය තුළ සඳහන් වන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේය.