ලංකාවේ වැඩිම මනුෂ්‍ය ඝාතන ඉඩම් ආරවුල් නිසා

0
62

ලංකාවෙ වැඩිම මනුෂ්‍ය ඝාතන සිදුවන්නේ, ඉඩම් ආරවුල් හේතුවෙන් බව අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්‍ෂිකරුවන් ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය අනාවරණය කරගෙන තිබේ.

ඒ අනුව ලංකාවේ මනුෂ්‍ය ඝාතන වැඩි වශයෙන් සිදුවන්නේ පිළිවෙළින් ඉඩම් ආරවුල්, අනියම් සබඳතා සහ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් භාවිතයෙන් සිදුවන ආරවුල් බවට අනාවරණය කරගෙන ඇතැයි එහි අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් උදයකුමාර අමරසිංහ මහතා පැවසීය.

මනුෂ්‍ය ඝාතනවලට සම්බන්ධව බන්ධනාගාරගත වී සිටින 1,500ක් පමණ පිරිසක් සමග සාකච්ඡා කර ලබාගත් තොරතුරු අනුව මෙම කරුණු අනාවරණය කරගත් බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම ලංකාවේ මනුෂ්‍ය ඝාතන සම්බන්ධ නඩු විසඳීමට දීර්ඝ කාලයක් ගතවන බවත්, අපරාධයක වින්දිතයන් හා සාක්‍ෂිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් එම තත්ත්වය එතරම් නුසුදුසු බවත් අමරසිංහ මහතා පැවසීය.