පාර්ලිමේන්තු කල්තැබීමේ විවාදයේ දෙවන දිනය අද

0
73

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය සඳහා වන කල්තැබීමේ විවාදයේ දෙවන දිනය අදයි(08).

අද පස්වරු 01.00 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතයි.

පසුගිය 3 වනදා ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට එදින රැස්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකඟතාවකට එළඹීය.

ඒ අනුව කල්තැබීමේ විවාදය ඊයේ(07) දිනයේ ආරම්භ විය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව හෙට(09) පෙරවරු 10.00 ට රැස්වීමට නියමිත අතර එහිදී අභාවප්‍රාප්ත හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දී.මු. ජයරත්න මහතා සම්බන්ධයෙන් වන ශෝක ප්‍රකාශ සිදු කිරීමට නියමිතව තිබේ.