ඇවිදින විට බැටරි ආරෝපණය කිරීමේ උපකරණයක් නිර්මාණය කළ සිසුවා

0
110

ඇවිදින විට බැටරි ආරෝපණය කිරීමේ උපකරණයක් වන “Walking charger” , නව නිපැයුමක් නිර්මාණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුවෙක් සමත්ව තිබේ.

චතුර මධුමාල් සිසුවා මෙහි හිමිකරුවන අතර ඔහුගේ ඉදිරි නිර්මාණ කටයුතු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 05ක මුදල් පරිත්‍යාගයක් සිදු කිරිමට ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ (17දා) කටයුතු කළේය.

නව නිපැයුම් මඟින් ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ රැසක් ලබාගෙන තිබෙන චතුර මධුමාල් සිසුවා ත්‍රිකුණාමලය දන්තලාව මහා විද්‍යාලයේ උසස් පෙළ සිසුවෙකි.