සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ සමාජයේ සෑම මට්ටමකටම ලබා දිය යුතුයි

0
64

ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රතිලාභ සමාජයේ සෑම මට්ටමකටම ලබා දිය යුතු බව නිවාස, ඉදිකිරීම් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

හඟුරන්කෙත ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ තවත් ගම්මානයක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමේ උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

සැමට සෙවණ නිවාස වැඩසටහන යටතේ නුවරඑළිය හඟුරන්කෙත කවටයාමාන ඉදිකළ ජයලත්ගම ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත් කිරීම පසුගියදා සිදු කෙරුණේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්ය.