පොළොන්නරුවට අයිස් වැසි

0
105

මාස හයකට අධික කාලයක් පොළොන්නරුවට පැවැති නියං තත්ත්වය සහ වියළි කාලගුණික තත්ත්වය හමාර කරමින් වැලිකන්ද ප්‍රදේශයේ සහ අවට ගම්මාන වලට ඊයේ (9) සවස අයිස් වැසි සමග අධික වැසි ඇඳහැලිණි.

වැලිකන්ද මඟුල් පොකුණ සිංහපුර ඇතුළු ගම්මාන රැසකට මෙම අයිස් වැසි ඇදහැලී පවතින බව ප්‍රදේශවාසීහු සඳහන් කරති.

මීට පෙර අවස්ථාවකදීද මනන්පිටිය මහව ප්‍රදේශයේ ද අයිස් වැසි ඇඳ හැලිණි.

මාස 6 කට අධික කාලයක් පොළොන්නරුව සහ ප්‍රදේශ රැසකට පැවැති නියං තත්ත්වය හේතුවෙන් ගොවි ජනතාවට මහත් පීඩාවට පත්ව සිටියහ.

පැවැති නියගයත් සමග පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක ජනතාව පානීය ජල අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටියහ.