කුමන වනය මැදින් විසිදහසකට ආසන්න පිරිසක් කතරගමට

0
178

කතරගම බලා පාගමනින් එන හින්දු බැතිමතුන් විසිදහසක පමණ ප‍්‍රමාණයක් කතරගම බලා ගමන් කිරීමට කුමන ජාතික උද්‍යානය හරහා ඇතුල් වී ඇති බව කුමන සහ යාල ජාතික උද්‍යාන භාරකරුවන් වන සිසිර කුමාර රත්නායක සහ ඞී.පී. සියාසිංහ මහත්වරු පැවැසූහ.

පසුගිය ජූනි 27 දින පාද යාත‍්‍රාවේ එන බැතිමතුන්ට ඇතුල්වීමට කුමන වනෝද්‍යානයේ ගේට්ටු විවෘත කරනු ලැබීය. මුල් දින හය තුළ බැතිමතුන් 8848 ක් ඇතුල් වී තිබුණි.

කුමන වනෝද්‍යානයේ පිවිසුමේ ඕකන්දේ පිහිටි මරුගන් දේවාලයේ වාර්ෂික පෙරහර මංගල්‍යයයේ පළමු දිනය 03 වැනිදා යෙදී තිබුණ අතර එදින බැතිමතුන් 8253ක් කතරගම බලා පැමිණීමට ඇතුල්වී තිබුණි.

ගෙවුණු දින අට ඇතුළත බැතිමතුන් 19,373 දෙනෙක් කතරගම බලා යාමට කුමන සහ යාල ජාතික උද්‍යාන වලට ඇතුල්වී සිටින බව එම උද්‍යානවල භාරකරුවෝ පවසති.

ලබන 09 වැනිදා සවස 03.00 වන තෙක් කුමන වනෝද්‍යානයෙන් පාද යාත‍්‍රාවේ එන බැතිමතුන්ට ඇතුල්වීමට අවස්ථාව සලසා තිබේ.