මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලයෙන් නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක්

0
122

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ආකෘති පත්‍ර නිසි පරිදි නිවාස වෙත ලබා දෙන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය මඟින් නිරීක්ෂණ කණ්ඩායමක් පත් කර තිබේ.

බීසී ආකෘති පත්‍ර ගෙයින් ගෙට බෙදා හැරීමේ කටයුතු මේ දිනවල ග්‍රාම නිලධාරිවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් සිදු කෙරෙන අතර ඇතැම් ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගේ ක්‍රියා කලාපයන් පිලිබඳ පැමිණිලි ලැබී ඇති බව සඳහන්ය.

විශේෂයෙන් ඇතැම් බී සී ආකෘති පත්‍ර නිවාසවලට ලබා නොදී ග්‍රාම නිළධාරීන් විසින්ම ඒවා පුරවා මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය වෙත ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම තත්වයන් සැළකිල්ලට ගනිමින් සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මේ පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් පත් කර තිබේ.

මේ අතර පුරවා අවසන් කර ලද බීසී ආකෘති පත්‍ර එළඹෙන 14 වනදා සිට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත භාර දිය යුතු බවයි මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

එම නිසා මේ දක්වාත් මෙම ආකෘති පත්‍ර නොලැබුණු පුද්ගලයින් සිටීනම් ඒවා ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ගෙන් ලබා ගන්නා ලෙස එම කාර්යාලය ඉල්ලීමක් කරයි.

ලබන වසරේ පැවැත්වෙන සියලු මැතිවරණ සඳහා මෙම ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය භාවිතයට ගන්නා බවයි මැතිවරණ මහලේකම් කාර්යාලය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය.