ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය 31 වැනදා

0
447

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය මෙම මස 31 වනදා පැවැත්වීමට නීතිපති උපදෙස් ලැබී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා සඳහන් කළේය.