සංචාරකයින්ගේ පැමිණීමත් අවම මට්ටමක

0
100

රට තුළ වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය සැළකිල්ලකට ගනිමින් පසුගිය වසරවලට සාපේක්ෂව මෙම කාලය තුළදී සංචාරකයින් මෙරටට පැමිණීමේ ප්‍රවණතාව ඉතා අවම මට්ටමකට පවතින බව වාර්තා වෙයි.

කල්පිටිය මුහුදු තීරය හා ඒ ආශ්‍රිත සංචාරක කර්මාන්තය ලංකාවේ ආර්ථිකයට විදෙස් මුදල් ගෙන එනු ලබන ප්‍රධානතම සංචාරක පුරවරයක් ලෙසට ප්‍රසිද්ධයි.

කයිට් සර්ෆින් ක්‍රීඩාවට හා තල්මසුන් නැරඹීමට ලංකාවේ ඇති මුහුදු තීරයන්ගෙන් ප්‍රධාන තැනක් උසුලන කල්පිටිය මුහුදු තීරය හා ඒ ආශ්‍රිත සංචාරක කර්මාන්තය රට තුළ පවතින තත්ත්වය හමුවේ මේ වන විට දැඩි කඩා වැටීමකට ලක්ව ඇති බව එම කර්මාන්තයේ නියැලෙන පිරිස් පෙන්වා දෙයි.

අද දෙරණට අදහස් දක්වමින් විදේශිකයෙක් කියා සිටියේ මෙවන් අදහසකි.

“ ලංකාව දැන් නැවතත් ආරක්ෂිතයි. පසුගියදා එක් ප්‍රහාරයක් එල්ල වුණා. ඒක ත්‍රස්තවාදි ප්‍රහාරයක්. නමුත් එවැනි ප්‍රහාර ප්‍රංශය ඇතුළු රටවල් කිහිපයකටත් එල්ලවුනා. නමුත් දැන් ලංකාව නැවතත් ආරක්ෂිත බව කියන්න පුළුවන්.“

මේ අතර සංචාරකයින් බහුලව පැමිණෙන බණ්ඩාරවෙල ඇල්ල සංචාරක නගරයේදී සංචාරක හෝටල්වලටද මෙම තත්ත්වය දැඩිව බලපා තිබේ.

සංචාරක හෝටල් පවත්වාගෙන යනු පිරිස් පෙන්වා දෙන්නේ මේ වන විට බදුල්ල, බණ්ඩාරවෙල ඇතුළු ප්‍රදේශයන්වලට සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ඉතා අඩු මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් තමන් ආර්ථික අතින් දැඩි පසුබෑමකට ලක්ව ඇති බවයි.