ප්‍රදේශ කීපයකට යළි ඇඳිරිනීතිය

0
173

වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි කුලියාපිටිය,දුම්මලසූරිය, හෙට්ටිපොල,බිංගිරිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශයන්ට ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබෙනවා.එය හෙට උදෑසන 4 දක්වා බලපැවැත්වෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ.