20 ට ඒකාබද්ධය විරුද්ධ වෙයි

0
535

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් යෝජනා කළ 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධවීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබේ.