සමාජජාල අවහිරතා යළි ඉවත් කරයි

0
269

ෆේස්බුක්, වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් ඇතුළු සියලූ සමාජ මාධ්‍ය ජාල වෙත පනවා තිබූ අවහිර කිරීම් යළි ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට අදාළ සමාජ ජාල වෙත බාධාවකින් තොරව පිවිසිය හැකි බවයි වාර්තා වුණේ.