කෝටි 100ක් වංචා කළ අඹුසැමියන් පළා ගිහින්

0
198

වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයන් 70 දෙනෙකුගෙන් පමණ විවිධ ආයෝජනවලට යෙදවීමට බව පවසමින් ලබාගත් රුපියල් කෝටි 100 ට අධික මුදලක් වංචාකර පළාගිය අඹුසැමි යුවළක් පිළිබඳව වෙන්නප්පුව පොලීසියට පැමිණිලි ලැබී තිබේ.

විවිධ තාරාතිරම්වලට අයත් පුද්ගලයන් රුපියල් ලක්ෂ 10 සිට රුපියල් කෝටිය හා කෝටි 8 දක්වාද මුදල් එම අඹුසැමි යුවළට ආයෝජන සඳහා ලබා දි ඇති බවට තොරතුරු හෙළිව තිබෙන බවත් ඔවුන් සියලුම දෙනා මෙම අඹු සැමි යුවළත් සමග ඇති හිතවත්කම් මත මෙම මුදල් ආයෝජනවලට යෙදවීමට ලබා දි ඇති බවටත් තොරතුරු ලැබි ඇති බව පොලිසිය කීය.

මෙම යුවළ බෝලවත්ත ප්‍රදේශයේ නීතිඥවරියක් හා නිවාස සාදා අලෙවි කිරිමේ නිරත ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට තොරතුරු ලැබි තිබෙන නමුත් ලක්ෂ 5 ට වඩා මුදල් වංචා කිරිම සම්බන්ධයෙන් වෙන්නප්පුව මූලස්ථාන පොලිසියට ක්‍රියාත්මක වීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන නොමැති බව පොලිස් නිලධාරියෙක් කීය.