ලංකාව සමඟ පුළුල් හා ගැඹුරු සහයෝගීතාවකට චීනය සූදානම්

0
64

චීනයේ එක් තීරයක් එක් මාවතක් සංකල්පය යටතේ ශ්‍රී ලංකාව සමග වඩාත් පුළුල් හා ගැඹුරු ප්‍රායෝගික සහයෝගීතාවක් ඇතිකර. ගැනීමට චීනය සූදානම් බව චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශක ලු කාංග් මහතා පවසයි.

චීන විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් නිතිපතා පැවැත්වෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් පසුගිය (09දා) ඔහු මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

එසේම එක් තීරයක් එක් මාවතක් සංකල්පය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ස්පෘශ්‍ය ප්‍රතිලාභ රාශියක් ලැබෙනු ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

එම මාධ්‍ය හමුවේදී චීන ණය යටතේ ඉදිවූ බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය පිළිබඳ යොමුකළ ප්‍රශ්ණයකට පිළිතුරු දෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය එක් තීරයක් එක් මාවතක් ඔස්සේ චීන සමාගමක් විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක කළ පළමු දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

එසේම එය නිදහසින් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිවූ පළමු දුම්රිය මාර්ගය බවත් එය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රෙය් පහසුව වෙනුවෙන් උපකාර වනු ඇති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

එම දුම්රිය මාර්ගය හරහා දේශීය ආර්ථිකයට විශාල දායකත්වයක් මෙන්ම සමාජ සංවර්ධනයට බලපෑමක් ඇති වෙන බවත් එම මාර්ගය පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතුටට පත්වී ඇති බව චීනයට දැනෙන බවත් ඔහු පවසයි.