සූර් වෙච්ච කැප්ටන් නැවක් පදවගෙන ගිහිං පාලමේ හප්පපු හැටි (Video)

0
239

බීමතින් රිය පැදවීම අනතුරු දායකයි කියලා බෝඩ් නැති නිසාද කොහෙද හොදටම සූර්වෙච්ච රුසියානු කැප්ටන් කෙනෙක් පසුගිය දවසක නැවක් ගිහිං පාලමක හප්පලා.

ටොන් 6000 පටවගත්ත මෙම සීගෑන්ඩ් නෞකාව දකුණු කොරියාවේ ගුවන්ගැන් කියන පාලමේ වැදුන හැටි කැමරාවක සටහන් වෙලා තිබුනා.