බින් ලාඩන්ගේ පුතා හෙව්වොත් ඇමරිකාවෙන් ඩොලර් මිලියනය තෑග්ගක්

0
306

හිටපු අල්කයිඩා නායක ඔසාමා බින් ලාඩන්ගේ පුතු වන හැම්සා බින් ලාඩන් සොයා ගැනීමට උපකාර කරන අයට ඩොලර් මිලියනයක ත්‍යාගයක් ලබා දීමට ඇමරිකානු රජය නිවේදනය කර සිටියි.

මේ සඳහා ලෝකයේ කුමන රටකින් වුවත් ඉදිරිපත්වන්නේ නම් ඒ සඳහා ත්‍යාග මුදල් පිරිනැමීමට ඇමරිකානු රජය කටයුතු කරන බව පවසයි.