රට ඉදිරියට ගෙනයාමට කළ යුතු දෙයක් අගමැති කියයි

0
292

රට ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා තාක්ෂණ දැනුම සහ ශිල්ප දැනුමින් යුත් ශ්‍රමිකයින් කණ්ඩායමක් බිහිකළ යුතු බව. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ පරිඝණක සහ තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්තය මෙරට තුළ ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා ලක්ෂ තුන හමාරක ශ්‍රමිකයින් පිරිසක් බිහිකල යුතුව ඇති බවයි.

කුරුණෑගල, මුගුරුඔය වත්ත ප්‍රදේශයේදී විශ්වෝදා විද්‍යාලය අංග සම්පූර්ණ පාසලක් ලෙස විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් ඊයේ(13) පැවැති උත්සවයකදී අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.