ඇඟළුම් කර්මාන්තයේ 04%ක වර්ධනයක්

0
136

2018 වසරේදී ඇඟළුම් කර්මාන්තය සියයට 4 ක වර්ධනයක් ලබාගෙන තිබෙනවා.

එම වසරේ ඇඟළුම් අපනයෙන් ලැබූ ආදායම ඇමරිකා ඩොලර් බිලියන පහක් බවයි ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සංසදය පවසන්නේ.

මේ වසරේදී පවතින අභියෝග ජයගනිමින් එම වර්ධන වේගය තවදුරටත් ඉහළ දැමීම සැලසුමයි.

චීනය සහ ඉන්දියාව තුළ ඇඟළුම් වෙළෙද පොළේ ක‍්‍රමික වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බව ද ඒකාබද්ධ ඇඟළුම් සංසදය ප‍්‍රකාශ කළා. එම තත්වය ශ්‍රී‍්‍ර ලංකාවට හිතකර තත්වයක් බවයි එම සංසදය පෙන්වාදෙන්නේ.