පබුක් සුළි කුණාටුවෙන් තායිලන්තයට දැඩි හානි

0
77

සර 30ක ඉතිහාසයේ තායිලන්තයේ දකුණුදිග ප්‍රදේශයට බලපෑ පබුක් සුළි කුණාටුව අන්දමන් මුහුද වෙත ගමන් කරමින් පවතින බව කියයි.

සිකුරාදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වනවිට මෙම ප්‍රබල සුළි කුණාටුව රටින් ඉවතට ගමන් කරන විට ප්‍රදේශ ගණනාවකට දරුණු ගංවතුර තත්ත්වයක් මෙන්ම, අන්ධකාරයක් ඇති කර තිබූ බව විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර, සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් එක් ධීවරයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව, තවත් පුද්ගලයෙකු අතුරුදන්ව ඇති බවද සඳහන් වෙයි.

ප්‍රධාන සංචාරක දූපතක් ලෙස සැලකෙන කොහ් සමූයි දූපත මෙම සුළි කුණාටුවෙන් වැඩිම බලපෑමකට ලක්වූ ප්‍රදේශය ලෙස සැලකෙයි.

මෙම කලාපය වෙත ගුවන් ගමන් මේ වනවිට යළි අරඹා ඇති අතර, මගී යාත්‍රාවන්ද ගමන් අරඹා ඇති බව තායිලන්ත බලධාරීහු පවසති.