ඔක්තෝබර් 26 දේශපාලන අර්බුදයෙන් සිදු වූ හානිය ගණනය කළ නොහැකි – මහ බැංකු අධිපති

0
186

මෙම වසරේදී ගෙවීමට ඇති සම්පූර්ණ ණයවල ප්‍රමාණය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 5.9ක් යැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා පැවැසීය.

එම ණය මුදලින් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 2.9ක් අලුතෙන් ජනනය කරගත යුතු යැයි ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා කීය.

නව වසරේ පළමු මාධ්‍ය හමුව පවත්වමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා එම කරුණු කීය.

මාධ්‍ය හමුවට පෙර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් හා මූල්‍ය අංශවල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය එළිදැක්විණි. ‘පෙර දැක්ම – 2019 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූල්‍ය අංශවල ප්‍රතිපත්ති’ යනුවෙන් එය නම් කර තිබිණි.

ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා ඇති වූ දේශපාලන අර්බුදයෙන් සිදු වූ හානිය ගණනය කළ නොහැකි බව ද මහ බැංකු අධිපතිවරයා කීය. අර්බුදය ඇති වීමට පෙර තත්ත්වයත්, එසේ නොවුණා නම් තත්ත්වයත් අර්බුදයෙන් පසු තත්ත්වයත් යන කරුණු නිසා එසේ ගණනය කිරීමක් කළ නොහැකි බව හෙතෙම පෙන්වා දුන්නේය.

එමෙන්ම අර්බුදය නිසා ආර්ථිකයට සිදු වූ හානිය සලකා බැලීමේදී ‘සිතන ආකාරය සහ විශ්වාසය’ යන කරුණු පිළිබඳව අමතක නොකළ යුතු බවත් කෙනෙක් සිතන ආකාරයට සහ විශ්වාසයට පිළිබඳ ගණනයක් කළ නොහැකි බවත් කීවේය.

අයවැය සම්බන්ධයෙන් තම සර්ව සුබවාදී හෝ අසුබවාදී නොවන බවත් ආණ්ඩුව යථාර්ථවාදීව කටයුතු කළ යුතු බවත් පෙන්වාදුන් බව කී මහ බැංකු අධිපතිවරයා තමන් මාධ්‍යයට පැවැසූ කරුණු ආණ්ඩුවට ද කී බව සඳහන් කළේය.

ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතන ශ්‍රී ලංකාව පහළ ශ්‍රේණීවලට දැමූ බැවින් මූල්‍ය ආයතන සමඟ නැවත අලුතෙන් සාකච්ඡා කරන්නට සිදුවූ ඇති බව පැවැසූ මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඉදිරි සති කිහිපයේදී අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා කරන බව ද කීවේය.