ඉරිදා සහ පෝය ටියුෂන් තහනම් කරන කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

0
83

ඉරිදා දිනවල සහ පොහොය දිනවල උපකාරක පංති පැවැත්වීම නතර කිරීම සඳහා මුස්ලිම් ආගමික සහ හින්දු ආගමික අමාත්‍යවරුන් එක්ව ඒකාබද්ධ කැබිනට් පතක‍්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරන බව බුද්ධශාසන හා වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගාමිණී ජයවික‍්‍රම පෙරේරා මහතා කොළඹදී පැවැසීය.

ශිෂ්‍යත්වය, අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ සහ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර උසස් පෙළ විභාගයන් සඳහා දහම් පාසල් සහතිකය මගින් ලකුණු හිමි වන පරිදි කැබිනට් පත‍්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සමඟ සාකච්ඡා සිදුකර ඇති බවත් පැවසූ ජයවික‍්‍රම පෙරේරා මහතා ඒ අනුව ඉහත විභාගයන් සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ප‍්‍රදානය කරන බවද සඳහන් කළේය.

ඉරිදා දිනවල පස්වරු දෙක දක්වා උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් කිරීමට සහ පොහොය දිනවල උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම සම්පූර්නයෙන්ම තහනම් කිරීමටත් මෙම කැබිනට් යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.