වතු කම්කරුවන් අදත් වැඩ වර්ජනයක

0
64

තම වෘත්තිය සමිති නායකයින් විසින් සුපුරුදු පරිදි සේවයට වාර්තා කරන ලෙස කල ඉල්ලිමක් මත අද දින තමන් සේවයට වාර්තා කල බවයි වතු කම්කරුවන් කියා සිටියේය.

තේ වතුවල දෛනික කටයුතු සදහා අද දින වාර්තා කල වතු කම්කරුවන් තේ වත්ත සුද්ද පවිත්‍ර කිරිමේ කටයුතුවලට යෙදවු බව වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටියේය.

මේ අතර හැටන් ෂැනන් වතු යායේ සේවයට වාර්තාකල සිටි වතු කම්කරුවන් පිරිසකට ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ ආධාරකරුවන් පිරිසක් විසින් බලපැම් සිදු කිරිම හේතුවෙන් සේවයට වාර්තාකල වතු කම්කරුවන් තේ කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිරිපිටට පැමිණ වතු අධිකාරිවරයා හමුවේ කියා සිටියේ සුපුරුදු පරිදි වතුවල තමන්ට වැඩ කිරිමට අවස්තාව සලසා දෙන ලෙසයි.

වතු කම්කරුවන්ගේ වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් තේ සමාගම්වලට තවදුරටත් පාඩු සිදු වෙමින් පවතින බව වතු අධිකාරිවරුන් කියා සිටියි.

වතු කම්කරුවෙකුට දැනට දිනකට ගෙවන රු 530 මුලික වැටුප රු 600 දක්වා වැඩි කර දිනකට සියළුම සමඟ රු 1000 ආසන්න වැටුපක් ලබාදිය හැකි බවට වතු සමාගම් විසින් වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති වෙත කර ඇති යෝජනාව වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තිය සමිති විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here