මැතිවරණයක් ඉල්ලා යටියන්තොට ජනතාව පාරට

0
253

මෙරට පවතින දේශපාලන අරාජිකත්වය නැති කරමින් ස්ථිර දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරිම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් විරෝධතාවයක් යටියන්තොට නගරයේ අද (29) පැවැත්විය.

එහිදී විරෝධතාකරුවන් වත්මන් කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ක්‍රියා කලාපයට විරෝධය දැක්වීම හා කඩිනමින් පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙසද ඉල්ලා සිටියහ.

මෙහිදී ජනතාව සතු පරම අයිතිය වන මහ මැතිවරණය ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා ජනතාවට ලබාදුන් අවස්ථාව වලකාලමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවිරෝධී ඇතැම් කණ්ඩායම් විසින් සිදුකරන නීති විරෝධී ක්‍රියාවන් නිසා රට අරාජිකත්වයට පත්ව ඇති බැවින් ජනතා හඬට කන් දී මහ මැතිවරණයක් පවත්වන ලෙස මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු වගකිවයුත්තන්ට බල කිරිම සඳහා මෙම පියවර ගෙන තිබේ.