පාර්ලිමේන්තුව 23 තෙක් කල් තබයි

0
192

නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුව රැස්විය.

සභාවාරය ඇරැඹීමත් සමඟ දැඩි නොසන්සුන්තාවයක් ඇති විය.

විනාඩි හතක්වැනි කෙටි කාලයකදී අද පාර්ලිමේන්තුව කල් ලබන 23 වැනිදා උදෑසන 10.30 දක්වා කල් තැබු අතර පෙර පැවැති සභාවාර දෙකේදී මෙන් මන්ත්‍රීවරුන් අතර ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති නොවීය.