පසුගිය රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිසිවක් නවතා නැහැ – ජනාධිපති ලේකම්

0
179

පසුගිය රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිසිවක් නවතා දමා නොමැති බව ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා පවසයි.

වර්තමානයේ රට තුළ පවතින දේශපාලන අර්බුදයත් සමඟ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති ව්‍යාපෘති අතරමග ඇණහිට ඇති බවට විවිධ පාර්ශව අදහස් පළ කරමින් සිටියි.

පවතින දේශපාලන වාතාවරණය හමුවේ ඇතැම් නිලධාරීන් එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මැදිහත් නොවන බව වාර්තා වෙයි.

කෙසේවෙතත් කුමන දේශපාලන වාතාවරණයක් පැවතිය ද සංවර්ධන ව්‍යාවපෘති කිසිවක් අතරමග නතර කර නොමැති බව ජනාධිපති ලේකම් උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා අවධාරණය කරයි.