තෙබුවන සැරයන් නැවත සේවයේ පිහිටුවයි

0
91

කළුතර, තෙබුවන නගරයේදී ගිනි අවියක් අතැතිව නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරුණු පොලිස් සැරයන්වරයාගේ සේවය යළි පිහිටුවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහාතා විසින් ඊයේ(16) පොලිස් සැරවයන්වරයාගේ සේවය පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බව පොලිස් මධ්‍ය ප්‍රකාශ කාර්යාලය පවසයි.