මුහුදේ පාවූ කේරළ ගංජා කිලෝ 284ක් සොයාගනියි

0
256

අයිතිකරුවෙක් නොමැතිව මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ කේරළ ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 284ක් සොයා ගැනීමට නාවික හමුදාව සමත්ව වී තිබේ. ඊයේ සවස මන්නාරම මුහුදු තීරයේදී මෙම කේරළ ගංජා ප්‍රමාණය පාර්සල් 7ක් තුළ තිබී ඇත. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මුලන්කාවිල් පොලීසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි.