සීමා නිර්ණය ගැන තීරණයක් ගැනීමට කමිටුවක්

0
161

පළාත් සභා සීමා නිර්ණ කටයුතු සම්බන්යෙන් පක්ෂ නායකයින්ගේ අදහස් ලබාගැනීමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් පංච පුද්ගල කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

එම පංච පුද්ගල කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු සඳහන් කලේ ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන පක්ෂ නායක රැස්වීමකදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් ලබාගැනීමට නියමිත බවයි.

පළාත් සභා සීමා නිර්ණ කටයුතු සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පසුගියදා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත් කිරීමට කථානායකවරයා පියවර ගනු ලැබීය.

ඒ අනුව එම කමිටුව ඊයේ (07) දිනයේ රැස්වී පළාත් සභා සීමා නිර්ණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර ඇති අතර ඒ සඳහා පක්ෂ නායකයින්ගේ අදහස් ලබාගැනීම පළමුව සිදුකළ යුතු බව යෝජනා වී ඇත.

ඔවුන්ගේ අදහස් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව මාස දෙකක් ඇතුළත පළාත් සභා සීමා නිර්ණ කටයුතු සමාලෝචනය සිදුකර අවසන් කිරීමට පංච පුද්ගල කමිටුව සැලසුම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here