ඌවේ රෝහල් අද වැඩ වර්ජනයක

0
189

අතිකාල දීමනා නොගෙවීමට විරෝධය පල කරමින් ඌව පළාතේ සියලු රෝහල්වල වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

අද(04) පෙරවරු 7.00 සිට පැය 24ක කාලයක් මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බව පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් පී.තිලකරත්න මහතා සඳහන් කළේය.

මෙම වැඩවර්ජනය සඳහා හෙද පරිපූරක වෛද්‍ය සහ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවට අයත් සේවක සේවිකාවන් 2000ක් පමණ සහභාගී වන බව අජිත්.පි.තිලකරත්න මහතා සඳහන් කළේය