එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය අද

0
286

එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ප්‍රදර්ශනයේ අවසන් දිනය අදයි.

අද(31) පෙරවරු 10.00සිට මධ්‍යම රාත්‍රිය දක්වා ප්‍රදර්ශනය විවෘතව තැබෙන අතර පසුගිය දෙදින තුළ විශාල පිරිසක් ප්‍රදර්ශනය නැරඹිමට පැමිණි බව වාර්තා වෙයි.

රජයේ “ 2025 දැක්ම ” යටතේ ග්‍රාමීය ව්‍යවසායකයන්ට අත දීම මූලික අරමුණ කරගෙන එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ පිළිබදව දැනුවත් කිරීම සදහා සංවිධාන කරනු ලැබූ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ප්‍රදර්ශනය අද මධ්‍යම රාත්‍රී දක්වා පැවැත්විමට නියමිතය.

කලාප 12කින් සමන්විත මෙම ප්‍රදර්ශනයේ රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේ කුටි 515ක් ස්ථාපිත කර ඇති අතර අධ්‍යාපන කලාපයක්, සංගීත සංදර්ශන සහ විනෝද කලාපයක් ද ඒ අතර වේ.

ප්‍රදර්ශන භුමියේ පිහිටා අති ටිවි දෙරණ හා එෆ් එම් දෙරණ මධ්‍ය කුටි වලට ජනතාවගේ ඉහළ පතිචාර හිමි විය.

ප්‍රදර්ශනයේ දෙවැනි නිළ උත්සවය ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂමන් කිරිඇල්ලල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ අරම්භ විය.