සයිටම් සිසුන් සියළු දෙනා කොතලාවලට ගන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරයි

0
379

සයිටම් වෛද්‍ය සිසුන් 980 පමණ පිරිසකගේ සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීමෙන් පසු කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයට අනුයුක්ත කිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කළ බව උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.