හැටන්-කොළඹ මාර්ගයේ ගිලා බැසීමක්, වාහන ධාවනය සීමා කරයි

1
146

හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල කුයිල්වත්ත ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොටසක් තවදුරටත් ගිලා බැසිමේ අවධානම හේතුවෙන් එම ගිලා බැසිමට ලක් වන ස්ථානයේ රථ වාහන ගමනා ගමනයට එක් මංතිරුකට සිමා කර ඇත.

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට පසුගිය දිනවල ඇද හැලුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ එම ස්ථානය සුළු ගිලා බැසිමට ලක් වු අවස්ථාවේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් විසින් එය ප්‍රතිසංස්කරණය කලද යළිත් එම ස්ථානයම ගිලා බැසිමේ අවධානම දැඩිව පවති.

එම මාර්ගයේ කොටසක් මේ න විටත් විශාල ලෙස ඉරිතලා ගිලා බැසිමේ අවධානමක් මතු වී ඇත.

මිට වසර කිහිපයකට ප්‍රථම එම ස්ථානය සම්පුර්ණයෙන්ම ගිලා බැස තිබු අතර, පසුව එම ස්ථාන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මඟින් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමෙන් අනතුරුව යළිත් ගිලා බැසිමේ අවධානමට ලක් වි ඇත.

හැටන් කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ වටවල කුයිල්වත්තේ සිට හැටන් ස්ටැඩන් වත්ත දක්වා ස්ථාන කිහිපයක්ම මෙසේ ගිලා බැසිමේ අවධානමකට ලක් වි ඇති බව ජාතික ගොඩනැඟිලි පර්යේෂණ ආයතනය මඟින් ද තහවුරු කරගෙන ඇත.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here