අළුත්ගම නිවාස සඳහා වන්දි ලබා දීම අද

0
344

2014 වසරේ අලුත්ගම දර්ගා නගරයේ ඇති වූ ගැටුම්කාරී සිද්ධියෙන් හානියට පත් වෙළඳසැල් සහ නිවාස සඳහා වන්දි ප්‍රදානය කිරීම අද දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබේ.

මෙහිදී හානියට පත් නිවාස සහ වෙළඳ සැල් 122කට වන්දි ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතය.

වන්දි වශයෙන් රුපියල් මිලියන 188ක මුදලක් ලබාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

යහපාලන රජයේ තවත් එක් පොරොන්දුවකට අනුව මෙම වන්දි ප්‍රදානය සිදුකරන බව සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා සඳහන් කළේය.