ඉතාලියේ අවම මරණ ගනන ඊයේ වාර්තා වේ

0
12

ඉතාලියේ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් හා මරණ මාස දෙකකට පසුව අඩුම අගයක් ගත් දිනය ඊයේ (18)  ලෙස වාර්තා වු බව ඉතාලි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඊයේ (18)  දිනයේදි ඉතාලියේ කෝවිඩ් 19 නව ආසාදිතයන්  451 ක්  මරණ 99 ක් වාර්තා වි තිබේ.

එමෙන්ම් ඉතාලියේ ලොක්ඩවුන් ලිහිල් කර සති 2 ක් සම්පුර්ණ වීමද ඊයේ (18)  දිනයේදි සිදු වු බවත් කෝවිඩ් වසංගතය ඉතාලියෙන් අඩුවීමේ සාධනීය ලක්ෂණයක් පෙන්නුම් කරමින් තිබෙන බව  ඉතාලි සෞඛ්‍ය  අමාත්‍යාංශය   පැවසීය.

චන්දන ප්‍රනාන්දු