දිනක් තුළ PCR පරීක්ෂණ 695ක් සිදුකරයි

0
78

කොරෝනා ආසාදිතයින් හදුනා ගැනීම සදහා දිනකට පීසීආර් පරීක්ෂණ 695 ක් සිදුකළ හැකි මට්ටමට පහසුකම් වර්ධනය කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා.

රෝහල් සේවාද මේ වනවිට පුළුල්කර තිබෙනවා.