නරක් වු මාළු කිලෝ 240ක් විනාශ කරයි

0
33

මිනිස් පරිභෝජනයට නුසුදුසු නරක් වු මාළු කිලෝ ග්‍රෑම් 240 ක් කන්තලේ දී විනාශ කර තිබේ.

ඊයේ(13) දිනයේ දී ගාල්ලේ සිට කුඩා වෑන් රථයකින් ත්‍රිකූණාමලයට මෙම මාළු තොගය ප්‍රවාහනය කරමින් තිබී ඇත.

කන්තලේ අග්බෝපුර පොලිස් මාර්ග බාධකයේ දී සෝදිසි කිරීමේ දී එහි තිබු නරක් වු මාළු තොගය දැක තිබේ.

පසුව කන්තලේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්ට එම මාළු තොගය බාර දීමෙන් අනතුරව භූමිතෙල් යොදා විනාශ කර ඇත.

වෑන් රථයේ රියදුරු අත්අඩංගුවට පත්ව තිබේ.