නව රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වැඩ අරඹයි

0
62

නව රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස මේජර් ජනරාල් (විශ්‍රාමික) විජිත රවිප්‍රිය මහතා සිය ධුරයෙ වැඩ භාරගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා රේගු මූලස්ථානයේ පැවැති චාම් උත්සවයකදී ඔහු වැඩභාරගෙන තිබේ.

ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් රවිප්‍රිය මහතා රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ලෙස පසුගිය 19 දා පත්කළේය.