පැරෂුට් පිමි 200ක් සම්පූර්ණ කළ දකුණු ආසියාවේ මුල්ම හමුදා නිලධාරියා

0
30

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නියෝජ්‍ය මාණ්ඩලික ප්‍රධානි මේජර් ජෙනරාල් නිර්මාල් ධර්මරත්න මහතා පැරෂුට් පිමි 200ක් සම්පුර්ණ කරමින් එම දක්ෂතාව දැක්වු දකුණු ආසියාවේ මුල්ම ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියා බවට පත්ව තිබේ.

ඕස්ට්රේබලියාවේ මෙල්බෝන් නුවරදී ඔහු පසුගියදා අඩි 14,500ක උසක සිට සාර්ථක පැරෂුට් පිම්මක් සිදුකළ බව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව පැවසුවේය.

මේජර් ජෙනරාල් නිර්මාල් ධර්මරත්න මහතා යුද හමුදාවේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨතම පැරෂූට් නිලධාරියා ලෙසද සැලකෙයි.