බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය බත්තරමුල්ල නගර අවට හදිස්සි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

0
93

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර සීතා අරඹේපොල මහත්මිය ඊයේ (29) බත්තරමුල්ල නගර අවට හදිස්සි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

එහිදි ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ මේ වන විට කිසිදු නඩත්තුවක් නොමැතිව විනාශ වෙමින් පවතින මීට පෙර උද්‍යානයක් ලෙස භාවිතා කළ භූමිය නිරීක්ෂණය කර ඇත.

ආණ්ඩුකාරවරිය හැකි ඉක්මනින් එම ස්ථානය විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් යටතේ දියත උද්‍යානයට සමාන වන පරිදි සකස් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන ලෙස අවශ්‍ය කණ්ඩායම් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

එම කටයුතු ඉදිරි සති කිහිපය තුල සිදු විය යුතු බව සහ ආණ්ඩුකාරවරිය ඒ පිළිබදව අවදානය යොමු කරන බවද එහිදි අවධාරණය කළේය.

තවද අකුරේගොඩ අරුප්පිටිය ජලාශය අවට නිරීක්ෂණය කල ආණ්ඩුකාරවරිය එම ස්ථානයේ පිරිසිදු කිරිම් කටයුතු විදිමත් කිරීමටත් ඒ අවට භූමිය ක්‍රමවත් ආකාරයෙන් ගොඩනඟා ජනතාවට නිදහසේ ගැවසීමට හැකි ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන ලෙස කඩුවෙල මහ නගරසභාවේ නගරාධිපතිවරයාට උපදෙස් ලබාදුනි.