එජාපයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමක් හෙට

0
60

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමක් හෙට (05) පැවැත්විමට නියමිතව තිබේ.

පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානවයෙන් එම රැස්වීම පැවැත්වෙන බව වාර්තා වේ.

එහිදී විපක්ෂ නායක ධුරය පිළිබඳ පොදු එකඟතාවකට පැමිණිමට නියමිතව තිබේ.

එමෙන්ම පක්ෂයේ ඉදිරි දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී අවධානය යොමු කිරිමට නියමිත බව සදහන්.