සෝමාවති පුදබිම් මාර්ගය ජලයෙන් යටවෙයි

0
86

රට තුළ පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ජලාශවල වාන් දොරටු විවෘත කිරිම නිසා මහවැලි ගඟ පිටාර ගැලිමෙන් සෝමාවතිය පුදබිම් මාර්ගය ස්ථාන කිපයකින් අඩි තුන හතරක ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් යටවි ඇති බව පුලස්තිපුර පොලීසිය පවසයි.

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ඉහළ ජලාශවල වාන් දොරටු විවෘත කිරිමත් සමග මහවැලි ගඟ පිටාර ගැළිම නිසා මෙම තත්ත්වය හටගෙන ඇති බවත් මේ වනවිට සොමාවතිය වෙත පැමිණෙන වන්දනා කරුවන් පුජා භූමි මාර්ගයට ඇතුල් නොවිමටත් පුජා භූමියේ සියලුම වන්දනා කරුවන් ඉවත් කිරිමටත් මේ වන විට කටයුතු සිදු කරන බව පුලස්තිපුර පොලීසිය සඳහන් කර සිටි.

රටපුරා සිටින සෝමාවතිය වැඳපුදා ගැනිමට පැමිණෙන බැතිමතුන්ගෙන් පොලීසිය ඉල්ලා සිටින්නේ පවතින වර්ෂා තත්ත්වයත් සමග විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත මාධ්‍ය තුළින් හෝ විශ්වාස කටයුතු මාර්ගයකින් සෝමාවතියේ ගංවතුර තත්ත්වය විමසිමකින් පසු පැමිණෙන ලෙසයි.