කටුනායක විදුලිය බිඳ වැටීමක්

0
133

කටුනායක ගුවන් තොටුපළ තුළ අද (09දා) උදෑසන හදිසි විදුලිය බිඳ වැටීමක් නිසා ගුවන් ගමන් කීපයක් ප්‍රමාද වී, ගුවන් මගීන් රාශියක් අසීරුතාවයට පත් විය.

11/09 දින උදෑසන 8.50 ට මෙසේ විදුලිය බිද වැටීම සිදු වූ අතර , ඒ සැනින් ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් කර ඇති ස්වයංක්‍රීය විදුලි ජනක පද්ධතිය ද ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා, ගුවන් තොටුපළ තුළ විදුලිය බිද වැටීම විනාඩි 30 ක පමණ කාළයක් පැවතුණි.

මෙම කාළය තුළ ගුවන් තොටුපළ පර්යන්ත ගොඩනැගිලි වල වායු සමීකරණ පද්ධතිය අක්‍රිය වූ අතර, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු සහ රේගු දෙපාර්තමේන්තු රාජකාරී ද ඇණ හිට තිබුණි.

යළි විදුලි බලය 11/09 දින උදෑසන 9.20 ට පමණ ගුවන් තොටුපළ තුළ සක්‍රිය වුවද , විදුලිය බිද වැටීම සමග අක්‍රිය වී තිබූ ගුවන් තොටුපළ දුරකථන ජාලය උදෑසන 10.30 පමණ වනතුරු සක්‍රිය වී නොතිබුණි. එමෙන්ම ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තු පරිගණක ජාලය යළි යථා තත්වයට පත් වූයේ උදෑසන 10.45 ට පමණය.

මේ නිසා ගුවන් තොටුපළ තුළ ගුවන් මගීන් දැඩි අසීරුතාවට ලක් වූ අතර , ගුවන් ගමන් තුනක් ද ප්‍රමාද වීම් වලට ලක් විය.

සෞදි අරාබියේ රියාද් බලා පිටත්ව ගිය සෞදි ගුවන් සේවයේ එස්.වී.- 786 දරන ගුවන් යානය , කටාර් රාජ්‍යයේ දෝහා වෙත පිටත්ව ගිය කටාර් ගුවන් සේවයේ කිව්.ආර්.- 665 දරන ගුවන් යානය සහ තායිලන්තයේ බැංකොක් බලා පිටත්ව ගිය ලයන් එයා ගුවන් සේවයේ එස්.එල්.- 231 දරන ගුවන් යානා ප්‍රමාද වීම් වලට ලක් විය.