වන අලියෙක් ගැටීමෙන් මඩකලපුව-පොළොන්නරුව මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය නවතී

0
102

මඩකලපුව-පොළොන්නරුව දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය තවදුරටත් ඇනහිට ඇත.

මඩකලපුවේ සිට කොළඹ දක්වා ධාවනය වු මීනගයා දුම්රිය ඊයේ රාත්‍රී වැලිකන්ද සහ මනම්පිටිය අතර ප්‍රදේශයේදි පීලිපැනීමකට ලක්ව ඇති බවයි දුම්රියදෙපාර්මේන්තුව පැවසුවේ.

වනඅලියෙකු ගැටීම හේතුවෙන් පීලිපැනීම සිදුව ඇති අතර දුම්රිය මාර්ගය මෙතෙක් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හැකිවී නැහැ.

ඒ හේතුවෙන් අදාළ මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය සිදුනොවන බවයිදුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කළේ.