නිදහස් පක්ෂ අවසන් තීරණය අද

0
64

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ස්ථාවරය අද ප්‍රකාශයට පත් කරන බව තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

පෙරවරු 10.00ට නිදහස් පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පක්ෂයේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන බව මන්ත්‍රිවරයා පවසයි.

මොරටුව ආසන බල මණ්ඩල රැස්විමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් තිලංග සුමතිපාල මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියේය.