කෘතිම රා නිෂ්පාදනාගාරයක් වටලයි

0
32

අළුත්ගම පොලිස් වසමේ කළුවාමෝදර ප්‍රදේශයේ දී කළුතර කොට්ඨාස විෂ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඒකකයේ නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් මත වැටලීමක් සිදු කර තිබේ.

එහිදී මහා පරිමාණ කෘතිම රා නිෂ්පාදනාගාරයක් වටලා කෘතිම රා ලීටර් 44715 ක් සමඟ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පසුව සැකකරුව අළුත්ගම සුරාබදු ඒකකය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙසේ අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත්තේ වයස අවුරුදු 48 ක් වු එම ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවෙකි.